ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

άρθρα/αναλύσεις/σημειώσεις/σχόλια

CV / Βιογραφικό

e816a591cc99789c7370dca3ff7g

Επαγγελματική Εμπειρία
Τρέχουσα: Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομίας στην Core Innovation

Στο παρελθόν:

  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Κρατικών Ενισχύσεων και Αναπτυξιακών Δράσεων σε Μικρο Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  • Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σεπτέμβριος 2015-Νοέμβριος 2016

•Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξεύρεσης Πόρων και Διεθνών Συνεργασιών στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού Οκτώβριος 2013-Ιούλιος 2015

•Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Προγραμμάτων χρηματοδότησης
European Young Innovators Forum, Brussels, Belgium (http://eyif.eu)

• Εκπαιδευόμενος, CECIMO, The European Association for Machine Tool Industries. Brussels. Σεπτέμβριος 2011 – Φεβρουάριος 2012

• Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόγραμμα «Πλαίσιο για τη ψηφιακή στρατηγική» Μάρτιος-Απρίλιος 2011

• Συντονιστής Προγράμματος, Fair Trade Hellas. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη
Απρίλιος-Μάιος 2011

• Ερευνητής, Maastricht University, School of Business and Economics.
Έρευνα σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς. Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010

• Βοηθός Ερευνητής ,Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Έρευνα για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. στη Κεντρική Ασία. Οκτώβριος–Δεκέμβριος 2006

• Πρακτική Άσκηση, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
Αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για αναπτυξιακή βοήθεια και συνεργασία.
Μάιος– Αύγουστος 2005

Εκπαίδευση
• MSc. in Public Policy and Human Development, September 2010               School of GovernanceUnited Nations University – Maastricht Economic and social Research institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) Maastricht, the Netherlands

• Πτυχίο. Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο,Αθήνα. 2009.

Γυμνάσιο-Λύκειο: Lycée Léonin Patissia/ Λεόντειο Λύκειο Πατησίων.

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά και Γαλλικά

Γνώσεις Η/Υ
Microsoft Windows XP,Word, Excel, Data management, WordPress, Outlook Express, PowerPoint, Adobe,Access, STATA

Γνώσεις SOCIAL MEDIA
Blog manager 2006, blog design, Facebook, twitter,LinkedIN, tumblr και Google+

Σεμινάρια-Συνέδρια

1ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Επιτρόπων
19-24/3/2015 Μετάδραση
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Higher Education Financing Workshop
Ministry of Science, Education and Sports
World Bank Group
Zagreb, April 26, 2016
“What future for islands in the European Union”
European Economic and Social Committee, Public Hearing
Malta Chamber of Commerce, Valletta
7 February 2017
Smart Islands and Small Cities Conference
Athens 2018
Επιστημονικό Συνέδριο “Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία”
Πανεπιστήμιο Πειραιά
26-27/5/2017
Θερινό σχολείο “Νησιωτικότητα, Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Θαλάσσιες Μεταφορές και Ενέργεια”
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης και ΕΚπαίδευσης
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κύθηρα, 29/9-5/10 2017
===========================================================================

==//==

CURRENT JOB: Innovation Consultant, Core Innovation

WORK EXPERIENCE

State Aid and project management consultant for SME’s and NGO’s

Dec.2016- Jul.2019: Special Advisor for Structral Funds at the Ministry for Shipping and Insular Policy

Sept.2015-Nov.2016:Special European Affairs Consultant at the Ministry of Education, Research and Religious Affairs

July.2015-Sept.2015:Special European Affairs Consultant to the Alternate Minister of Foreign Affairs

Sept.2013-Sept. 2015:European Projects Officer at Network for Children’s Rights, Athens, GR

Sept.2012-Sept.2013:Innovation Policy Advisor at European Young Innovators Forum, Brussels, BE

Sept.2011-Feb.2012:European Policy Analyst-Intern at CECIMO, European Association of the Machine Tool Industries, Brussels, BE

February 2008- February 2009: Hellenic Army’s Aviation Department, Sergeant

May 2005 – August 2005: Ministry of Foreign Affairs/Hellenic Aid, Intern

EDUCATION AND TRAINING

Sept.2009-Nov.2010:MSc in Public Policy and Human Development,Maastricht Graduate School of Governance,Maastricht, NL

Sept.2002-Mar.2009:Degree in International and European Affairs, Panteion University,Athens,GR  

Languages: GR, EN, FR

=================================================================

Innovation for Development in Greece
Is Greek Economy able to invest in high quality technology products in order to
sustain development?

=//=

Έρευνα για τις συνθήκες ζωής των παιδιών στο κέντρο της Αθήνας – Ιούνιος 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: