cropped-021.jpg

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ EFSI

Το EFSI είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τον Όμιλο ΕΤΕπ, για να βοηθήσει να ξεπερασθεί το σημερινό επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ, με την κινητοποίηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για στρατηγικές επενδύσεις.

Το EFSI δεν είναι ταμείο ή άλλο νομικό πρόσωπο (δεν αφορά extra χρηματοδότηση αλλά δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους)  και δεν δρά στην αγορά ανεξάρτητα: συνίσταται σε εγγυήσεις που παρέχει η ΕΕ προς τον Όμιλο ΕΤΕπ (ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), προκειμένου αυτός να αναλάβει περισσότερο κίνδυνο στις επενδυτικές του δραστηριότητες. Συνολικά, ο EFSI διαθέτει εγγύηση 16 δις € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 5 δις € από τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ. Με βάση αυτή την προικοδότηση των 21 δις €, ο Όμιλος ΕΤΕπ διευκολύνεται ώστε να παράσχει περίπου 61 δις € χρηματοδότηση (εσωτερικός πολλαπλασιαστής μόχλευσης: 1×3). Στην συνέχεια, αναμένεται ότι η συγχρηματοδότηση που θα παρασχεθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα οδηγήσει σε κινητοποίηση συνολικών επενδύσεων 315 δις € (εξωτερικός πολλαπλασιαστής μόχλευσης: 1×5).

Επί πλέον, το “σχέδιο Juncker” είναι απόλυτα ανταγωνιστικό: δεν προβλέπεται καμμία κατανομή, είτε γεωγραφική είτε τομεακή.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων είναι, βάσει του Κανονισμού του EFSI, τα κάτωθι:

  • Τα κριτήρια αυτά είναι, η οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα του έργου, με βάση ανάλυση Κόστους-Οφέλους σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα, λαμβανομένης υπ’ όψιν της πιθανής υποστήριξης και χρηματοδότησης έργων από ιδιωτικούς και δημόσιους εταίρους,
  • η συνέπεια με τις ενωσιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,
  • η προσθετικότητα (τα έργα που επιλέγονται θα είναι κατά κανόνα υψηλότερου κινδύνου από τα έργα που χρηματοδοτεί συνήθως η ΕΤΕπ),
  • η κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της κινητοποίησης κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ)2015 /1017 για το EFSI προβλέπει την δημιουργία δύο επενδυτικών παραθύρων:

α) Παράθυρο για τις Υποδομές και την Καινοτομία, το οποίο με αρχική «προίκα» 16 δις € φιλοδοξεί, μέσω χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις 240 δις €,

β) Παράθυρο για την εγγύηση της χρηματοδότησης κυρίως ΜΜΕ, αλλά και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το οποίο με αρχική «προίκα» 5 δις € φιλοδοξεί, μέσω χρηματοδότησης από το ΕΤΕ (EIF), να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις 75 δις €.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το EFSI δίνει προτεραιότητα καταρχήν στα ιδιωτικά έργα.

Από την άποψη αυτή το Υπ. Ανάπτυξης μπορεί να εξετάσει την δημιουργία υπηρεσίας ενημέρωσης μικρότερων επενδυτών (πάντα όμως με προϋπολογισμό >10εκατ. €).

Επίσης έχουν εξασφαλισθεί χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το “Fund of Funds” (Ταμείο Συμμετοχών), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Υποδομών (διάδοχο του Jessica), τα οποία θα αποτελέσουν πύλες πρόσβασης για μικρές επιχειρήσεις και επενδύσεις < 10εκατ. € στα χαμηλότοκα και εγγυημένα δάνεια της EFSI.

To EFSI χρηματοδοτεί και ΣΔΙΤ. Το  κάθε Υπουργείο πρέπει να εξετάσει αυτή τη δυνατότητα.

Τέλος είναι φανερό ότι το EFSI δεν χρηματοδοτεί αμιγώς δημόσια έργα. Σημειώνεται ότι η αναφορά για 42 υπό ένταξη έργα στο “πακέτο” Juncker δεν είναι δόκιμη (δεν υπάρχει “πακέτο Juncker ”…), γιατί απλώς έχουν υποβληθεί μεμονωμένα και όχι ομαδικά κάποια από τα σχετικώς αναφερόμενα στον κατάλογο έργα, είτε από ιδιώτες είτε από φορείς ΣΔΙΤ.

Για την ορθολογικότερη κατανομή των πόρων και με βάση τα γενικότερα πολιτικά κριτήρια επιλογής των ΣΔΙΤ χρειάζεται τα υπουργεία να μεταφέρουν στη Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων, τους προγραμματισμούς τους για ΣΔΙΤ.

Advertisements