2419

Μέχρι σήμερα, και παρά τη σχεδόν καθολική επικύρωσή της, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρέμενε χωρίς μηχανισμό αναφορών στον οποίο θα μπορούσε να προσφύγει όποιος δε λάμβανε την προστασία που έπρεπε από κάποιο Κράτος μέλος της Σύμβασης.

Με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη Διαδικασία Αναφορών, το οποίο υιοθετήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2011, τα παιδιά θύματα βίας, εργασιακής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, έχουν το δικαίωμα αναφοράς στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού σε περίπτωση που δεν τύγχαναν προστασίας στη χώρα τους και είχαν εξαντλήσει τα εθνικά μέσα. Επίσης, σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει αξιόπιστες πληροφορίες για συστηματικές ή σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών από ένα Κράτος έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει έρευνα σχετικά.

Για να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο αυτό, πρέπει να το επικυρώσουν δέκα κράτη. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο δεσμεύει μόνο τις χώρες που το έχουν επικυρώσει. Μετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου εκ μέρους της Κόστα Ρίκα, του δέκατου δηλαδή κράτους που το επικυρώνει, αυτό θα τεθεί σε ισχύ από την 14η Απριλίου 2014. Προηγουμένως το είχαν επικυρώσει Αλβανία, Βολιβία, Γκαμπόν, Γερμανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία και Ταϊλάνδη.

Οι αναφορές στο πλαίσιο αυτής της νέας διαδικασίας θα εξετάζονται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία αποτελείται από 18 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Από τις 14 Απριλίου 2014 , τα θύματα παραβιάσεων σε Κράτη που έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή, εάν δε βρεθεί λύση σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει αναφορά κατά Κράτους για παραβίαση, η οποία ανάγεται χρονικά πριν από την επικύρωση από την πλευρά του του εν λόγω Πρωτοκόλλου.

 

δημοσιεύτηκε στο enfo.gr

 

Advertisements